A Szervezet jövőképe, politikája

A Collective Security Kft. küldetése: a szakmailag megalapozott, kulturáltan végzett vagyonvédelmi, valamint takarítási szolgáltatások – elsősorban élőerős őrzés - biztosítása, segítségnyújtás a Vevő számára a vagyonának- és működési környezete tisztaságának megőrzésében. Célunk, hogy Vevőinket tehermentesítsük az őrzés-védelemmel és takarítással kapcsolatos gondok alól, és biztosítsuk számára a zökkenőmentes, zavartalan működést. Szolgáltatásunk alapja a kölcsönös bizalom és a maximális diszkréció. Jelmondatunk: „A BIZTONSÁG KEDVÉÉRT”

Cégünk az egész ország területén végzi tevékenységét. Célunk, hogy megfelelő erőforrásokkal és technikai felszereltséggel rendelkező, stabil középvállalkozás legyünk. Célunk, hogy tevékenységünket, szolgáltatásainkat, ezek biztonságát és környezeti kihatásuk csökkenését folyamatosan tovább bővítsük. Célunk, hogy tevékenységünk során megfelelő információbiztonságot érjünk el a Megbízóink és Vezetőink igényeinek megfelelően.

Feladatunk a Vevőink és leendő ügyfeleink igényeinek folyamatos figyelemmel kísérése, és ezen igények alapján integrált irányítási rendszerünk folyamatos továbbfejlesztése. E fejlesztés iránt elkötelezettek vagyunk. Rendszeresen feltárjuk a kockázatainkat, ezeket értékeljük, minősítjük, és meghozzuk a szükséges intézkedéseket, hogy a kockázatok előfordulása megelőzhető legyen, de legalább az előfordulása minimalizálódjon.

Rendkívüli figyelmet fordítunk a Vevőkkel való rendszeres kapcsolattartásra, amely magába foglalja a felelősséget és a bizalmat. Vevőink megelégedettségének növelése, és az integrált irányítási rendszer folyamatos fejlesztése iránt elkötelezettek vagyunk.

Legfőbb értékeink a szakmai megalapozottság, a rendszeresség és az elhivatottság, melyet munkatársainktól, alkalmazottainktól is elvárunk. Az elvégzett tevékenységeket rendszeresen ellenőrizzük, felügyeljük. Folyamatosan fejlesztjük a szolgáltatásokhoz szükséges eszközök technikai színvonalát. Cégünk a technikai fejlődéssel párhuzamosan támogatja a folyamatos képzést. Munkatársaink kötelességüknek tekintik, hogy szakmai tudásukat folyamatosan gyarapítva lépést tartsanak a Collective Security Kft. és partnerei igényeivel, hogy munkájukat magas szakmai színvonalon, korszerűen végezzék.

Politikánkat, amely szervezetünk hosszú távú működését alapvetően befolyásolja, valamint céljainkat rendszeresen felülvizsgáljuk és aktualizáljuk célszerűség és alkalmasság szempontjából.

Célul tűzzük ki, hogy kiváló, minőségi szolgáltatást nyújtunk.

A minőségi szolgáltatás szinten tartása érdekében:

Gondoskodunk arról, hogy politikánkat a munkatársaink megismerjék, megértsék, és alkalmazásával hozzájáruljanak a cégünk sikeres és hosszú távú működéséhez. Elvárjuk, hogy minden munkatársunk személyes tudásával, felelősségével és pozitív hozzáállásával járuljon hozzá az integrált irányítási rendszer működésén keresztül a Collective Security Kft. sikeréhez.

E Politika a dolgozóinkra és vezetőinkre vonatkozik.

totop